Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na webu vulkanvegas-cz.top, kde dbáme na vaši bezpečnost a ochranu osobních údajů. Tato zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a ukládáme vaše osobní údaje a jaké jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě jakýchkoli otázek nebo požadavků týkajících se vašich osobních údajů se neváhejte obrátit na nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad.

Účel shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, abychom vám poskytli lepší uživatelskou zkušenost a plně odpovídali vašim potřebám. Vaše osobní údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 • Zpracování vašich objednávek a poskytování požadovaných služeb
 • Personalizace a přizpůsobení zobrazení webu do vašich preferencí
 • Analýza a výzkum pro zlepšování našich služeb a nabídek
 • Kontaktování vás s oznámeními týkajícími se našich služeb

Shromažďujeme pouze nezbytné osobní údaje, které jsou relevantní pro výše uvedené účely. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádnými třetími stranami bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsme k tomu zákonem povinni.

Bezpečnost osobních údajů

Dbáme na adekvátní technická opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech s omezeným přístupem. Pouze vybraní zaměstnanci a zpracovatelské organizace mají přístup k vašim osobním údajům za účelem plnění našich služeb.

 • Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kterou považujeme za nezbytnou pro splnění výše uvedených účelů.
 • Při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme platné zákony v oblasti ochrany osobních údajů.
 • V případě podezření na narušení bezpečnosti vašich osobních údajů o nás prosím ihned informujte.

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte několik práv souvisejících s vašimi osobními údaji, včetně práva:

 • Přístupu k vašim osobním údajům a informacím o jejich zpracování
 • Opravy nebo smazání vašich osobních údajů
 • Omezení zpracování vašich osobních údajů
 • Přenositelnost vašich osobních údajů na jinou organizaci
 • Podat stížnost u dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů

Chcete-li uplatnit tato práva, obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Je třeba si uvědomit, že jsou určité situace, ve kterých jsme oprávněni odepřít nebo omezit některá z vašich práv. Některá práva mohou být také omezena v souladu s platnými zákony.